eCCR

eCCR - electronicly controlled rebreather

eCCR posiadają komputer który odbiera informacje o ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszance i na tej podstawie wysyła sygnał do solenoidu (zawór elektromagnetyczny dawkujący tlen) w zależności od ustawionego Setpointu. Wiele z tych komputerów posiada gotowe i zaimplementowany algorytmy dekompresyjne inne wymagają do tego zewnętrznego komputera. Elektronika sterując mieszanką zwalnia nurka z obowiązku samodzielnego ustawiania parametrów mieszanki i dodawania w zależności, tlenu lub diluentu. W pewien sposób upraszcza nurkowanie na obiegu zamkniętym, nie zwalnia jednak w żadnym stopniu z obowiązku kontroli poziomu tlenu oraz świadomości składu mieszanki.